Available courses

studi Islam dalam kajian secara sistematis dan terpadu yang berkaitan utuk mengetahui, memakai dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan.

Tujuan Studi Islam

Untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan  dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup.

Untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Sasaran Studi Islam
Sasaran keagamaan kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks dan konteks.

Sasaran keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, methodologis, emperis, dan historis .